Η οθωμανική απογραφή του 1431 στη Δερβιτσάνη

1966

Ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία είναι εκείνο της πληθυσμιακής κατάστασης του χώρου μας. Ακόμη και σήμερα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με ζητήματα απογραφής του Ελληνισμού στη Βόρεια Ήπειρο, τα οποία δεν θέλουμε να τα αναφέρουμε.
Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε δε αφορούν αποκλειστικά την απογραφή την οποία έκανε η Τουρκοκρατία στο τότε Σαντζάκι του Αργυροκάστρου το έτος 1431 (αυτή θα αναφερθεί σε άλλη δημοσίευσή μας). Τονίζουμε πως τότε οι απογραφές από πλευράς Τούρκων δεν ήταν και τόσο αντικειμενικές, αφού γινόταν κατά τη χειμερινή περίοδο και γράφονταν ως οικίες μόνο εκείνα τα σπίτια τα οποία είχαν αναμμένα τα τζάκια τους. Μέσα στη φτώχεια της εποχής κανείς δεν ήταν σε θέση να ζει στις πολυτέλειες και τον πλούτο. Ο κόσμος μετά βίας μπορούσε να καλύψει τα προς το ζην.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Τούρκο ιστοριογράφο Ιναλτζίκ (Inaljik) η Δερβιτσάνη το έτος 1431 αναφέρεται με 68 κατοικίες, από τις οποίες οι 2 ανήκαν σε χήρες και 13 σε άγαμους. Επίσης το εισόδημα του χωριού τότε ανήρχετο σε 5816 ακτσές (τουρκικό νόμισμα της εποχής).
Μετά την απογραφή του 1431 έγιναν και άλλες απογραφές με αποκορύφωμα ψεύδους εκείνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περιόδου. Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν καταγραφές της δικής μας κοινότητος, μέχρι το έτος 1978. Έτος κατά το οποίο ο Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος έκδωσε το βιβλίο του “Η Δερβητσάνη της Κάτω Δροπόλεως Αργυροκάστρου”.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ)

Συνοικία “Παλιουριάς” (“Σαραντινού”):
Χρήστο Τόλης (Αποστόλου), Βασίλης Σύρμος, Θεόδωρος Βόγλης (Ζαμπούνης), Φώτιος Νάκου Καρατζάς (Γκάσης), Δημήριος Λίτσιος (Κουφός), Γρηγόρης Πέτρου Σέλλιου, Λεωνίδας Τσούρης, Γιάννης Πάτσιος, Ελένη Μπόμπη, Φίλλιπος Κολλάς, Αθανάσιος Μπότσης, Ευγενία Άτζου (χήρα), Γιάννης Αποστόλου, Ηλίας Ντάκος, Νικόλας Κολλάς, Κοσμάς Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου (Πούλη), Ματθαίος Φώτιου Λιάτση, Χρήστος Μαλιούκης, Θεόδωρος Μαλιούκης, Γεώργιος Σέλλιου, Χρήστος Λίλης (Καραλής), Αθανάσιος Μπόμπολης, Γρηγόρης Μπόμπολης, Βασίλης Μπομπολης, Παναγιώτης Μπόμπολης, Θεόδωρος Μπότσης, Βαγγέλης Ρόγκος, Βασίλης Ρόγκος, (Μέμμος), Κύρος Νίκος, Σπύρος Μπίκος, Μιχάλης Πανούλης, Γεώργιος Τσιάτσιαλης, Χρήστος Μέτσες, Βαγγέλης Μέτσες, Θωμάς (Θέμελης) Μαλιούκης, Νικόλας Μαλιούκης, Βαγγέλλης Μαλιούκης, Νικόλας Τσιάτσιαλης, Γιάννης Ντέντες, Μιχάλης Ράϊδος, Φίλιππος Γκούτζος, Μιχάλης Ζέρβας, Χρήστος Γκούτζος, (Κοροβέσης), Κώστας Γκούτζος, Θωμάς Γκούτζος, Γιάννης Μάννος, (ή Χοντρός), Παναγιώτης Ντάκος, Φίλιππας Παναγιώτη Ντάκου, Φώτιος Κονίνης, Στέφανος Μηνά Ντάκου, Χρήστος Ντούτσης, (επώνυμο), Βαγγέλης Ντούτσης, Θεοδόσης Τσούλιος, Γιάννης Τσούλιος, Μάνθος Κων. Λιάτση, Μιχάλης Ευθ. Λιάτση, Θεόδωρος Ιωάννη Λιάτση, Αθανάσιος Ιωαν. Λιάτση, Ζώης Λιάτσης, Κων/νος Ντάκος, Χρήστος Νάκης, Δημήτρης Καρδάσης, Νίκος Ιων. Κότρος, (Ρούτζιος), Κων/νος Ιων.Κότρος, Χρήστος Αθαν. Κότρου, Μιχάλης Ντέντες, Κων/νος Μύτηλης, Χρήστος Μύτηλης, Γρηγόρης Τζιάτζιος, Αθανάσιος Τζιάτζιος, Δημήτρης Τζίνας, Χρήστος Διαμάντης (Σαλπιγκτής), Γάκη Διαμάνταινα (χήρα), Γιαννης Ντέντες, Παντελής Λιάτσης (Μελίνγκας), Πέτρος Λιάτσης, Μιχάλης Λιάτσης, (Γκάνας), Θεοδόσης Λιάτσης, Γιάννης Σπ. Ντάκου, Χρήστος Ντάκος, Κων/νος Βασίλη Ντάκου, Κυριάκος Κων. Ντάκος, Σπύρος Ντατσόπουλος, Μιχάλης Μπεκιάρης, Μάνθος Καραγιανόπουλος, Γεώργιος Σαμαράς (Μπότας).

Συνοικία” Μεσοχωρίου”:
Γιάννης Ζντάβος, Γιάννης Τσάμης, Βασίλης Θεοδ.Τσούλιος, Κων/νος Θεοδ. Τσούλιος, Μιχάλης Σαμαράς, Ηλίας Ζντάβος, Νικόλας Ζντάβος, Σπύρος Τσιάτσιαλης, Μιχάλης Ιων. Διαμάντη, Σπύρος Ι. Διαμάντη, Θεόδωρος Ζντάβος, Τσεβούλω Ζντάβου, Θεοδόσης Κόρρες, Γιάννης Κόρρες, Γρηγόρης Κων.Μάσσιος, Παναγιώτης Ντραγκούτας, Αντώνης Γκοτζιάς, Χρήστος Γκοτζιάς, Μιχάλης Ζώη Μάσσιου, Σάββας Μπότσης, Πηνελόπη Μούκα, Θωμάς Λάμπη Μούκα, Πέτρος Γκάρος, Κων/νος Τσάμης, Γεώργιος Τσάμης, Κύρος Θειάκος, Γεώργιος Θειάκος, Παντελης Γ. Θειάκου, Μιχάλης Τσίκας, Θεόδωρος Διαμάντης, Ζώης Κορκάρης, Νικόλαος Μούλης, Λεωνίδας Μούλης, Γεώργιος Μπάσσιος, Θεόδωρος Ράϊδος, Νικόλας Ράϊδος, Θωμάς Φ. Λιάτση, Νικόλας Μούτσιος, Χρήστος Μούτσιος, παπά Μιχαήλ Κων. Παπαδοπούλου, Νάσαινα Παπαδοπούλου (χήρα), Χρήστος Γρηγόρης Μακαριάδης (οικία κτισμένη από τον αρχιμανδρίτη Μακάριο Μακαριάδη), παπά Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Τζίνας, Χρήστος Γεωργίου Κυριάκου (Μάστορα), Γιάννης Ξέρρας, Παναγιώτης Τσάτσης, Σπυρίδων Ξέρρας, Κων/νος Ξέρρας, Ματθαίος Κονίνης, Γιάννης Κονίνης, Μιχάλης Κύρος (Κούτης), Χρήστος Κύρος (Κολόρτσας), Σωτήραινα Κύρου (χήρα), Ευφροσύνη Κολιού (χήρα), Κώστας Παπακώστας, Νικόλας Παναγιώτου, Χρήστος Νατσόπουλος, Μηνάς Μπιντίνης, Νικόλας Λίλλης (Νικούρης), Γιάννης Λίτσης (Μάστορας), Μιχάλης Σαμαράς, Αθανάσιος Τσίκας, Σπύρος Τσίκας, Χαραλάμπης Σαμαράς, Χρήστος Σαμαράς, Κώτση Μπόταινα (χήρα), Παναγιώτης Μπαρούτας, Αθανάσιος Μπαρούτας, Μιχάλης Μπαρούτας, Βασιλική Μπαρούτα, Σώσες Θεοδ. Ντιβιτάρη, Μαργαρίτης Λίτης, Χαραλάμπης Καραντζάς, Μίχο Κονόμαινα (χήρα), παπά Κων/νος Μαϊτσος, παπά Κυριάκος Οικονόμου, Φίλιππος Κ. Οικονόμου, Θεοδόσης Μπόμπης, Παναγιώτης Νίκας, Νίκας Νικίλιας, Γεώργιος Παν. Νίκα, Δημήτρης Παν. Νίκα. Γεώργιος Μάννος, Χαραλάμπης Μάννος.

Συνοικία στο ¨Μεγαλάκκο”:
Ζώης Μπόυσης, Βασίλης Μπότσης, Νάκος Μπότσαινα (χήρα), Σπύρος Ιων. Κορκάρη, Λάμπης Μούτσιος, Μιχάλης Κούβαρης, Γιώργος Ζιάκος, Σπύρος Σιάνος, Χρήστος Σιάνος, Αθανάσιος Σιάνος, Νάκος Σύρμος, Στέφανος Σύρμος, Γεώργιος Στεφ. Σύρμου, Αθανάσιος Νάκου Σύρμου, Νίκος Λάμπη Σύρμου, Ζώης Μπουσόπουλος, Δημήτρη Πασίάς, Θεοδόσης Γκάσης, Χρήστος Γκάσης, Παναγιώτης Πάτσιος, Βαγγέλης Λίτσιος, Ζώης Λίτσιος, Αλέξης Μάσσιος, Σωτήρης Δούκας, Πέτρος Ματσέλης, Κυριακός Λίτσιος, Γιώργος Κ. Λίτσιου, Σπύρος Κ. Λίτσιου, Σπύρος Τσέκας, Γρηγόρης Σιάνος, Θωμάς Μπάκος, Κωνστάντο Μπάκου, κάκω Τζούλαινα Ντόκου, Βασίλης Γεωργ. Μάσσιου, Δημήτρης Κολλάς, Γεώργιος Κολλάς, Γιάννης Κολλάς, Χρήστος Κολλάς, Μάνθος Κολλάς, Μιχάλης Κων/νου Μέτσε, Θεόδωρος Γεωργ. Τάλλιου (ή Κρασά), Χρήστος Καρέλης, Θωμάς Καρέλης, Μάνθος Μάσσιος.

Συνοικία της “Σπανθιάς”:
Κώστας Μάλλιος, Νικόλας Μάλλιος, Ζώης Παπαδόπουλος, Σπύρο Διαμάντης, Γιάννης Μάλλιος, Αθανάσιος Μήλος, παπά Ευάγγελος Κρασάς, Ζώης Τσιούρης, Μιχάλης Τσούρης, Δημήτρης Τσούρης, Ζώης Στέργιος, Γρηγόρης Στέργιος, Βασίλης Λιάκος, Δημήτρης Β. Λιάκου, Χρήστος Δημ. Λιάκου, Μιχάλης Τσίγκας, Θεόδωρος Τσούρης, Κων/νος Τσούρης, Παναγιώτης Τσούρης, Νικόλας Στέργιος, Μάνθος Πάτσιος, Κύρος Πάτσος, Αθανάσιος Πάτσος, Παντελης Παρτάλης, Παντελής Σέλλιος, Γιάννης Σέλλιος, Βασίλης Σέλλιος, Θεοδόσης Σέλλιος, Ζώης Τσέπος, Χαραλάμπης Τσέπος, Γιάννης Λίτσιος, Δημήτρης Λίτσιος, Μιχάλης Φ. Γκούτζου, Βασίλης Γκούτζος (Μέρος), παπά Μιχάλης Φ. Ντάκου, Παντελής Ντέντες, Αντώνης Ντέντες, Γιάννης Ντέντες, Βασίλης Κότρος, Μιχάλης Ιων. Κορκάρης, Ανδρέας Σπάκας, Αθανάσιος Σπάκας.

Νέες συνοικίες (“Πηγαδιού”, “Χαλικιών”):
Χρήστος Μηλιάκης, Γιάννης Ζώη Μάσσιου, Κων/νος Τσέκας, Νίκος Μπάκος, Αθανάσιος Φ. Γκούτζου, Παντελης Μηνά Ντάκου, Μιχάλης Νικολάου Ζντάβου, Φώτης Λίτης, Θωμάς Ξέρρας, Νικόλας Λίτσιος, Ευθύμιος Γιάννη Μάννου, Θωμάς Κων. Ντάκου, Δημήτρης Σταμούλης, Βαγγέλης Νικόλα Σταμούλη, Βασίλης Σταμούλης, Θεόδωρος Σταμούλης, Λάμπης Θεόδ. Σταμούλη, Σωτήρης Νάκου Καραντζά, Αθανάσιος Νάκου Καραντζά, Αριστοτέλης Αθαν. Μήλου, Περικλής Αθαν. Μήλου, Ευγενία Κρασά, Κων/νος Ντρίτσος, Νικόλας Κων. Ντρίτσου, Θεόδωρος Νικ. Ντρίτσου, Γιάννης Πασιάς, Γιώργος Πασιάς, Χαραλάμπης Χρήστου Γκούτζου, Σάββας Ξέρρας, Αναστάσιος Κων. Παπαδοπούλου, Αλέξης Κων. Ντάκος, Βασίλης Γεώρ. Διαμάτη (ή Τόλη), Γεώργιος Ράϊδος, Ηλιάς Μαλιούκης, Σπύρος Κων. Μπάσσιου, Χρήστος Μαλιούκης, Κων/νος Αριστοτέλη Παπαδοπούλου.

Αυτές ήταν οι οικίες της Δερβιτσάνης πολύ πριν το 1960. Σήμερα ο πληθυσμός του χωριού έχει αυξηθεί κατά πολύ. Επίσης στις παλιές συνοικίες μπορούμε να προσθέσουμε αβίαστα και τις νεόκτιστες, όπως εκείνη κοντά στο παρεκκλήσι της “Αγίας Παρασκευής”.

 

 

 

 

πηγές:
“Η Δερβητσάνη της Κάτω Δροπόλεως Αργυροκάστρου” Γεώργιος Παπαδόπουλος (1978)
“Η Δρόπολης της Βορείου Ηπέιρου κατά την Τουρκοκρατία (1430-1913)” Νικόλαος Παπαδόπουλος (1976)