Δερβιτσάνη ξακουσμένη (Σπύρος Μέτσης)

41

Δερβιτσάνη ξακουσμένη
στης Ηπείρου τα χωριά
κι όταν ήσουν σκλαβωμένη
δεν εγνώρισες σκλαβιά

 
Βράχος ήσουν, εχτροσπάστης,
άσειστος και φοβερός,
του καταχτητή εφιάλτης
του Ελληνισμού φρουρός

 
Της ελευθεριάς ελπίδα
ήσουν στην πικρή σκλαβιά
και ασάλευτη ασπίδα
στ’ άλλα ελληνικά χωριά

 
Ντύσου τώρα Δερβιτσάνη
μ’ ασπρογάλανη θωριά,
φόρα δάφνινο στεφάνι,
χαίρε την ελευθεριά.

 

 

 

Σπύρος Μέτσης στις 8 Δεκεμβρίου 1940
(Ημέρα απελευθέρωσης του Αργυροκάστρου απ’ τους Ιταλούς)