Δερβιτσάνη ξακουσμένη (Σπύρος Μέτσης)

1109

Δερβιτσάνη ξακουσμένη
στης Ηπείρου τα χωριά
κι όταν ήσουν σκλαβωμένη
δεν εγνώρισες σκλαβιά

 
Βράχος ήσουν, εχτροσπάστης,
άσειστος και φοβερός,
του καταχτητή εφιάλτης
του Ελληνισμού φρουρός

 
Της ελευθεριάς ελπίδα
ήσουν στην πικρή σκλαβιά
και ασάλευτη ασπίδα
στ’ άλλα ελληνικά χωριά

 
Ντύσου τώρα Δερβιτσάνη
μ’ ασπρογάλανη θωριά,
φόρα δάφνινο στεφάνι,
χαίρε την ελευθεριά.

 

 

 

Σπύρος Μέτσης στις 8 Δεκεμβρίου 1940
(Ημέρα απελευθέρωσης του Αργυροκάστρου απ’ τους Ιταλούς)