Το “εκκλησιαστικό ζήτημα” (Ι)

2

Πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού στην περιοχή μας, όπως άλλωστε και σε όλη την Ήπειρο, οι αυτόχθονες πληθυσμοί ήταν ειδωλολάτρες και συγκεκριμένα δωδεκαθεϊστες. Όλη η Ήπειρος ήταν γεμάτη  με περίτεχνους ειδωλολατρικούς ναούς. Κυρίως στο Μαντείο της Δωδώνης το οποίο εκείνη εποχή θεωρούνταν το σημαντικότερο κέντρο όλης της Ηπείρου. Συγκεκριμένα στην ακρόπολη της Τιτουπόλεως (σημερινό Τεπελένι) βρέθηκε επιτύμβιος στήλη προς τιμή του Ποσειδώνα, πράγμα το οποίο μαρτυρεί την ύπαρξη ενός ναού προς τιμήν του. Ενώ στη Γέρμα, περιοχή κοντά στη σημερινή Σαρακίνιστα της Λιούντζης βρέθηκαν χάλκινα νομίσματα τα οποία απεικόνιζαν το Δία, την Αρτέμιδα και τη Διώνη.

Πότε ακριβώς διαδόθηκε ο Χριστιανισμός στην Ήπειρο δεν είναι γνωστό, ωστόσο απ’ τις αρχές του 4ου αιώνος στην Ήπειρο ξεκίνησε να λειτουργεί το Επισκοπικό σύστημα, το οποίο μαρτυρείται και από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας όπου συμμετείχε και Ηπειρώτης Επίσκοπος.Οι πρώτες Χριστιανικές κοινότητες στην Ήπειρο ήταν τέσσερις: Επισκοπή Αγχιάσμου, Επισκοπή Αδριανουπόλεως, Επισκοπή Φοινίκης και Επισκοπή Βουθρωτού. Μετά την πάροδο αρκετών ετών αλλά και λόγω διαφόρων διοικητικών προβλημάτων, οι συγκεκριμένες Επισκοπές συγχωνεύθηκαν με άλλες γειτνιάζουσες. Μετά από αυτές τις τέσσερις έχουμε την εμφάνιση της Επισκοπής με στο ομώνυμο χωριό της Κάτω Δερόπολης (Επισκοπή). Η ίδρυσή της έγινε το 431 μ. Χ, πράγμα που μαρτυρείται όταν ο Επίσκοπός της Ευτύχιος λαμβάνει μέρος στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο. Ωστόσο και η συγκεκριμένη Επισκοπή υπέστη σοβαρά προβλήματα λόγω διαφόρων εκτστρατείων.

Πολύ αργότερα και συγκεκριμένα το 1835 η Επισκοπή Αδριανουπόλεως μετονομάστηκε σε Επισκοπή «Δρυϊνουπόλεως, Δελβίνου και Χειμάρρας», με το αριθμό 64 στο Πατριαρχικό Συντάγματίω, του οικείου Μητροπολίτου φημιζόμενου «Υπερτίμου και Εξάρχου πάσης Χαονίας».
Μέχρι την απελευθέρωση της Ηπείρου απ’ τους τούρκους το 1913, η εκκλησιαστική ζωή της περιοχής μας ήταν ομαλή. Ωστόσο υπέστη κλονισμό μετά την ανακήρυξη της Αλβανίας ως κράτος. Το 1916 οι ιταλικές αρχές δια της βίας απέπεμψαν τον κανονικό Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Βασίλειο, ο οποίος εγκαταστάθηκε αναγκαστικά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, όπου και αργότερα κοιμήθηκε και ετάφη.
Το έτος 1929 έβαλαν ως Μητροπολίτη τον έγγαμο Οικονόμο ιερέα Αθανάσιο τον οποίο μετονόμασαν σε Αμβρόσιο. Το ίδιο έτος ανακηρύχθηκε η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας.

(συνεχίζεται)

 

 

πηγές – έρευνα – παραπομπές:
“Η Δερβητσάνη της Κάτω Δροπόλεως Αργυροκάστρου” Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1978