Τοπικό Λεξιλόγιο (Λέξεις από: “Ε” και “Ζ”)

27

Στις προηγούμενες αναρτήσεις περί του τοπικού μας γλωσσικού ιδιώματος, πριν την παρουσίαση των λέξεων και της νεοεεληνικής τους ερμηνείας, αναφερόμασταν στα μυστικά του Ελληνικού μας Αλφαβήτου και συγκεκριμένα στην ερμηνεία του κάθε γράμματος ξεχωριστά.

Συνεχίζοντας με τα γράμματα “Ε” και “Ζ” θα παραθέσουμε μία ερμηνεία από τις πολλές που υπάρχουν, στην πραγματεία του Πλούταρχου για το “Ε” το οποίο είχε χαραχθεί ως έμβλημα στο Μαντείο των Δελφών .

Το γράμμα Ε, στην είσοδο του Μαντείου, πού είχε εισαχθεί, κατά μία άποψη, από την Κρήτη, αποτελούσε, φαίνεται, ένα αίνιγμα, μαζί με άλλα περίεργα πού συνέβαιναν εκεί και πού παρέμεναν ανεξήγητα: δηλαδή, γιατί μόνο ξύλο από ελατό και δάφνη έπρεπε να χρησιμοποιείται στο θυμίαμα, γιατί υπήρχαν μόνο δύο αγάλματα των μοιρών, ενώ οι Μοίρες ήταν τρεις, γιατί σε καμιά γυναίκα δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει τον Δελφικό τρίποδα, καί αλλά ανεξήγητα.
Λοιπόν, τί σήμαινε το γράμμα Ε;
Βεβαίως όλοι συμφωνούν, ότι δεν είχε τεθεί εκεί τυχαίως ή δια κλήρου, αλλά με κάποια σημασία, την οποίαν προσπαθούν οι διαλεγόμενοι να ανεύρουν, ερμηνεύοντες κατά διαφόρους τρόπους το γράμμα Ε.
Πρώτος ο φιλόσοφος Αμμώνιος διατυπώνει το πρόβλημα, και τότε, ο αδελφός του Πλουτάρχου Λαμπρίας, εκθέτει την εκδοχή του:

Το Ε, πέμπτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, σημαίνει τους 5 αρχαίους “Έλληνας σοφούς, πού ήσαν 0 Χίλων, Ο Θαλής, 0 Σόλων, ό Βίας, καί ό Πιττακός. Και ναι μεν μερικοί προσέθεταν ως 6ον τον Κλεόβουλον καί ως 7ον τον Περίανδρον, όμως αυτοί πού εγχάραξαν το Ε, ήθελαν ακριβώς να δηλώσουν ότι αυτούς τους δύο δεν τους αναγνωρί­ζουν, αλλά θεωρούν ότι μόνον πέντε είναι οι σοφοί.

Όσων αφορά το γράμμα “Ζ”, η καταγωγή αυτού του γράμματος φτάνει μέχρι το πρωτοσημιτικό αλφάβητο. Το «τζε» συμβόλιζε ένα «σπαθί». Στο φοινικικό αλφάβητο το έβδομο γράμμα τζαγίν σημαίνει «σπαθί» ή «όπλο». Στο Ελληνικό αλφάβητο το γράμμα ζήτα είχε αρχικά την μορφή του φοινικικού τζαγίν, μέχρι που στην κλασσική εποχή η κάθετη γραμμή έγινε οριζόντια, ίσως για να διαφοροποιηθεί από το γράμμα «γιώτα».

Οι Ετρούσκοι υιοθέτησαν το γράμμα ζήτα όπως ήταν και στο Φοινικικό αλφάβητο. Το ίδιο και οι Ρωμαίοι. Επειδή όμως το γράμμα αυτό, έτσι όπως το πρόφεραν οι Ετρούσκοι δεν χρησιμοποιούνταν στα λατινικά, το κατάργησαν περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ.. Οι Ρωμαίοι αργότερα, τον πρώτο αιώνα π.Χ. υιοθέτησαν τα γράμματα «ύψιλον» και «ζήτα» από το Ελληνικό αλφάβητο για χάριν της σωστής προφοράς και γραφής των Ελληνικών λέξεων και ονομάτων. Έτσι τα γράμματα «Υ» και «Ζ» έλαβαν τις δύο τελευταίες θέσεις στο λατινικό αλφάβητο.

 

 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε δύο πίνακες με τις λέξεις του τοπικού μας ιδιώματος ταξινομημένες με την κατάλληλη αλφαβητική τους σειρά (πρώτος πίνακας) και τοποθετημένες σε ουσιαστικά, ρήματα, επιθετικούς προσδιορισμούς και μετοχές (δεύτερος πίνακας).

 

 

 

ΤΟΠΙΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Έζαψα Στη Δερβιτσάνη το συγκεκριμένο ρήμα σημαίνει το ρήμα «πέφτω». Σε περιοχές όπως την Κοζάνη το συναντάμε ως ταυτόσημο του ρήματος «όρμησα».

Π.χ.: «Έζαψα και τσάκισα τη μέση μου».

Έκα Χαρακτηριστικό ρήμα της υποτακτικής φωνής το οποίο συναντάμε ως την πιο συνηθισμένη προσφώνηση στους Δερβιτσιώτες και σημαίνει «περίμενε»., «Στάσου να σου πω». Αποτελεί παραφθορά του επιρρήματος «εκεί» συν την αρχαία ελληνική πρόθεση «παρά». (παρά + εκεί + «παράεκεί» = παρ/α/εκεί= παρεκ/εί/ + α = «παρ/εκα = «έκα»).

Π.χ.: «Έκα λίγο, να τελειώσω με τη δουλειά μου και θα έρθω κι εγώ».

Εξόν Σημαίνει το επίρρημα «εκτός» ή «εχτός». Παραφθορά  του «εκτός» (εκτός = εκ/το/ς = ε/κ/τ/ον = ε + ξ + ον = «εξόν».

Π.χ.: «Εξόν από το Μίχο δεν έρθε κα(ν)ένας άλλος».

Έφτακα Σημαίνει το ρήμα «φτάνω» στον αόριστο χρόνο.

(Έφτασα = έφτα/σ/α = έφτα + «κ» = έφτακα)

 

Π.χ.: «Έφτακα λίγο αργά, αλλά τον πρόφτακα».

Ζαλώνω Σημαίνει το ρήμα «φορτώνω» . Πιθανότατα  πηγή της λέξης είναι παράγωγη του «ζώου», δηλαδή προσθέτω βάρος στο ζώο και συνεπώς και στον άνθρωπο, ειδικά την εποχή εκείνη όπου οι μεταφορές γίνονταν μετά μεγάλης δυσκολίας.

Π.χ.: «Τι ζαλώθηκες έστι μωρέ σα γομάρι;»

Ζαμπακωμένος Σημαίνει ο «κρυωμένος» από μια ίωση και συγκεκριμένα κάποιος ο οποίος έχει τον ιό της γρίπης. Συνώνυμο της μετοχής «συναχομένος».

Π.χ.: «Άσε με, ζαμπακώθηκα και δεν μπορώ με τίποτες».

Ζαμπέτας Σημαίνεις ο ακαμάτης και ταυτοχρόνως ο ανεπρόκοπος. Πρόκειται για επίθετο προερχόμενο κατά πάσα πιθανότητα από την τούρκικη γλώσσα. Χρησιμοποιούνταν τα πολύ παλιά χρόνια στη Δερβιτσάνη και σήμερα σπανίως συναντάται. Ωστόσο μπορούμε να βρούμε ως συνώνυμό της τη λέξη «ρεμπέτας», από τα γνωστά λαϊκά μαγαζιά της Ελλάδος, τα λεγόμενα «ρεμπετάδικα». Π.χ.: «Ντίπου ζαμπέτας είναι τούτος, αντροπή του».
Ζαμπράνης Σημαίνει τον «αλήτη», τον άνθρωπο ο οποίος περιφέρεται στους δρόμους και δε συμμαζεύεται. (τουρκ. ρίζα ‘’zabran’’)

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί λαμβάνει θετική σημασία για να προσδιορίσει τον «ξύπνιο», το «αλάνι».

Π.χ.: «Δες ζαμπράνης που είναι τούτος, τι κάνουν οι γονέοι του και δεν τον μαζευουν;»

Ζάντζα Σημαίνει το «πείσμα», το ξαφνικό ξέσπασμα ενός πρώην «νηφάλιου» χαρακτήρα. Κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από το εσωτερικό τέντωμα των φωνητικών χορδών του ανθρώπου. Χρησιμοποιείται και για να υποτιμήσει κάποιον του οποίου ο λόγος δεν λαμβάνεται και πολύ υπόψη από πλευράς της μάζας των ατόμων.

Π.χ.: «Ου, μας έβγαλε και ζάντζα… και ποιο…; Το παιδί του Κώτσια».

Ζαντουλίζω (μαραίνω) Σημαίνει το ρήμα «μαραίνω, τσιγαρίζω τα λαχανικά».

Άμεση σχέση με το ουσιαστικό «αντράλα» και το ρήμα «αντραλεύομαι».

«αντραλίζω» (ενεργ. φωνή) = τρελαίνω, «αντουλίζω»,  «αντου/ρ/λίζω  = ζ + αντου/ρ/λίζω = «ζαντουλίζω».

Π.χ.: «Ζαντούλισα το σκόρδο και κατόπι έριξα τον κιμά».

Ζβαριάρης Σημαίνει τον ανεπρόκοπο , τον ντυμένο με άσχημα ή και βρώμικα ρούχα. Εκείνος ο οποίος δεν έχει νοικοκυροσύνη ή δεν έχει τάξη στη ζωή του. Παράγωγο του ρήματος «σβαρίζω» = «σέρνω», «σέρνομαι».

Π.χ.: «Δες λίγο, κατάντησε ζβαριάρης στα σοκάκια, χωρίς προκοπή».

Ζγκαβάρα Σημαίνει τη «γκρίνια» , τη «φασαρία» των μεγάλων ανθρώπων ή και των μωρών. Πιθανότατα να προέρχεται από τον ήχο ή το θόρυβο που προκαλούν οι άνθρωποι ή τα ζώα. Η γενική ταραχή ή η σύγχυση σ’ ένα χώρο.

Π.χ.: «Γιατί έχει ζγκαβάρα το μικρό, τι έπαθε;»

Ζγκαραβίνες Σημαίνει τα άσχημα γράμματα, τις άσχημες εργασίες σ’ ένα χώρο. Ένδειξη υποτίμησης για τον κόπο ή την εργασία του πλησίον. Παράγωγο της προαναφερόμενης «ζγκαβάρα» = εδώ: «ταραχή με το μελάνι στο χαρτί ή με κάποιο εργαλείο σε ένα χώρο».

Π.χ.: «Καλά μωρέ, τι είναι τούτες οι ζγκαραβίνες που έκα(ν)μες;»

Ζγκορίζω Σημαίνει «ψάχνω μανιωδώς», ψάχνω σαν να σκάβω. Συγκεκριμενοποιείται περισσότερο όταν θέλει να εννοήσει το σκάψιμο των ζώων στη γη για να βρούνε τροφή. Για παράδειγμα το σκάψιμο των χοίρων (γουρουνιών).

Προέρχεται από τον ήχο του προαναφερόμενου ζώου κατά το σκάψιμό του στο χώμα.

Π.χ.: «Τι ζγκορίζεις δέκα ώρες, ακόμα να το βρεις;»

Ζγκράμπελο Σημαίνει την κακοντυμένη και ταυτοχρόνως άσχημη γυναίκα.

Λέξη προερχόμενη και αυτή από τον ήχο των άπλυτων και φθαρμένων ρούχων.

Π.χ.: «Ουι η ζγκραμπέλο, που μου θέλει και άντρα, ακόμα δεν έμαθε πως ντιέται (ντύνεται) ο κόσμος.»

Ζγκρουβομένος Ο κρυμμένος, ο χωμένος βαθιά στη γη ή σε κάποιο άλλο σημείο. Προέρχεται από τον ήχο ενός ανθρώπου ή ζώου σε δάπεδο με χώμα ή κάποιο άλλο σκληρό υλικό.

«ζγκρουβομένος» = «κρυμμένος».

Π.χ.: «Ποιος ξέρεις που ‘ναι ζγκρουβομένο το παιδί για να μην το βρει και το πλύνει η μάνα του.»

Ζεβζέκης Ο ατίθασος, ο αλανιάρης, ο ταχυκίνητος. Λέξη τουρκικής προέλευσης (“zevzek”).

Π.χ.: «Τι ζεβζέκης που είναι τούτος Παναγιά μου..!»

Ζιάβαρο Το σκουπίδι, το απόρριμμα , επιθετικός προσδιορισμός της άσχημης και κακοφτιαγμένης γυναίκας (κυρίως).

Αλλιώς λέγεται και «ζιαβαρικό».

Π.χ.: «Γυναίκα  είναι τούτη μω, ή ζιάβαρο;  Απορώ που τη βγάνει κι όξω, δεν αντρέπεται τάχα;»

Ζιάκα Το σακί, ή ο λεγόμενος στα αρχαία «ασκός».

Τούρκικη ρίζα.

Π.χ.: «Γιόμισε τη ζιάκα με στάρι και έλα να πάμε να φάμε γιατί πείνασαμε.»

Ζιακατίσα Έχασα. Παράγωγο του ουσιαστικού «ζιάκα». Αυτολεξεί , «Έχασα κάτι μέσα στη ζιάκα». Λαμβάνει τη σημασία, του «Έχασα βαθιά και δεν μπορώ να το βρω».

Π.χ.: «Ποιος ξέρει που ζιακατίστηκε πάλ(ι)ε.»

Ζιάπα Ο βάτραχος στο θηλυκό γένος. Το «ζιαπί», για να υποτιμήσει έναν αδύνατο άνθρωπο ή ένα θρασύ χαρακτήρα.

 

Π.χ.: «Το ζιαπί να μου πει τέτοια λόγια… λες και δεν τον ξέρει όλο το χωριό ποιος είναι αυτός και ποιος είμαι εγώ.»

Ζιαραβίνες Είδος μακαρονιού που τρώμε. Στη Δερβιτσάνη τα μακαρόνια έγιναν γνωστά από τους Ιταλούς στρατιώτες του 1940 – 45.

Επίσης το σχήμα το περίπλοκο των μακαρονιών, το οποίο πιθανόν τότε να θύμιζε κάτι από το σχήμα της λίμνης «Ζαραβίνας» κοντά στα Ιωάννινα, ή να ήταν το σημείο τροφοδοσίας ζυμαρικών εκείνης της εποχής (πράγμα μη διασταυρωμένο μέχρι τώρα).

Π.χ.: «Να πας ν’ αγοράσεις μακαρόνια ζ(ι)αραβίνες για να φιάκω να φάμε για γιόμα».

Ζιβάς Το καμένο φαγητό, η καμένη οικεία ή οτιδήποτε άλλο καμένο.

Π.χ. «Όσο να πάει να φέρει τις ντομάτες ‘πο τον κήπο για το γιόμα, γίνηκε το φαϊ ζιβάς».

Ζιέρκα Είδος άγριου χόρτου το οποίος τρώγεται.

Π.χ.: «Πήγα να μάσω αγριολάχα και είχε μόνο ζιέρχες, τι είναι έτσι τούτη η δουλειά μω…;»

Ζιογκάρι Ο κοντός άνθρωπος. Επίθετο που προσδιορίζει και τη σωματική διάπλαση το ατόμου αλλά και βασικά στοιχεία του χαρακτήρα  του.

Π.χ.: «Καλά που πήγαινε ‘κείνο το ζιογκάρι για άντρα;»

Ζιουγκλά Τα κομμένα χέρια, χαρακτηρισμός για τον ανίδεο από τέχνη ή διάφορες εργασίες. Αποπομπή ή λεκτική επίθεση στον βαριεστημένο άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσει άμεσα τα άνω άκρα του για μια άμεση εργασία. λέξη προερχόμενη από το αρχαίο επίθετο «χωλός».Εκείνος που δεν έχει άκρα.

«χωλός» = «χωλά» = «ζιου» + «λα» = «ζιουλά» + «γκ» + «ζιουγκλά».

Π.χ.: «Τι κάνεις δέκα ώες, τάραξε τα ζιουγκλά σου λέγω!»

Ζντουμπακίζω Δέρνω, χτυπά με δύναμη κάποιον άνθρωπο. Από το θόρυβο του γρόνθου σ’ ένα σώμα.

Π.χ.: «Τι φασαρία γίνηκε μωρέ… τον ζντουμπάκισε καλά κι έφυγε ίσα κατόπι.»

 

Ζντρουγκουλεύω Ψάχνω ανάμεσα σε πολλά αντικείμενα. Συνώνυμο του αρχαίου ρήματος «χαλεύω» ή «αλιεύω». Η κατάληξη «- εύω» προσδίδει το νόημα της ανωτέρας αρχαίας ρίζας (εδώ).

 

Π.χ. «Ζντρουγκουλεύει τις τετζερέδες για να βρει βα φάει…»

 

Ζωκώπα Η βρωμία η δυσωδία ενός χώρου ή ενός ατόμου – αντικειμένου. Πιθανόν η ρίζα να προέρχεται από τη λέξη «ζώο» και τις άσχημες οσμές που εκείνο μπορεί να παράγει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Π.χ.: «Μόλις μπήκα μέσα στο σπίτι μου ‘ρθε μια ζωκώπα στη μύτη και παραλίγο να κάνω (ε)μετό.»

Ζωκωπούρης Ο βρώμικος, ο δυσώδης, ο κακότροπος άνθρωπος. Λαμβάνει κυρίως μεταφορική σημασία και όχι κυριολεκτική. Την κυριολεξία την λαμβάνει μόνο ως ρήμα («ζωκωπώ).

Παράγωγα της λέξης «ζωκώπα».

Π.χ.: «Ένας ζωκωπούρης, δε με άφηκε να κάμω δουλειά.»

Ζούδιο Το μικρό έντομο, ο χαρακτηρισμός του ατόμου που εισχωρεί χωρίς να του πέφτει απολύτως κανένας λόγος, σε ξένες υποθέσεις.

Παράγωγο της λέξης «ζώο» ή μικρό ζωάκι».

Π.χ.: «Ένα ζούδιο, να μπει να κάνει κουμάντο σε ξένα πράγματα…»

Ζουζουλικό Το μικρό και όμορφο αντικείμενο, ο χαρακτηρισμός του θηλυκού μωρού για να υπερτονιστεί η ομορφιά και το νάζι του.

Η λέξη έχει ρίζα τη λέξη «ζώο» ή «ζουζούνι» (έντομο μικρό στρογγυλού σχήματος).

Π.χ.: «Τι ζουζουλικό που είναι τούτη η μικρή μωρέ…;»

Ζουλούμι Ο χαρακτηρισμός του αλανιάρη, η προσφώνηση σε κάποιον ο οποίος εκφέρει ξαφνικά λόγους με πονηρή σημασία ή έννοια.

Συναντάται και με τη λέξη «ζουλουμικιάρης».

Π.χ.: «Πάψε μωρέ ζουλούμι, τι είναι τούτα τα λόγια που λες, δεν αντρέπεσαι…;»

Ζ(ι)ουπηγμένος Ο πατημένος με το χέρι.

Παράγωγο του ρήματος «ζ(ι)ουπάω» = «πατάω».

Π.χ.: «Η ντομάτα είναι ζιουπηγμένη, μη τη φέ(ρ)νεις…»

Ζ(ι)ουρηγμένος Ο καμένος από τη φωτιά, ο «χτυπημένος» από τη μοίρα.

Από την αρβανίτικη λέξη ”zjarr” (ζιαρ) που σημαίνει φωτιά.

Π.χ.: «Άσε τον καημένο, είναι ζιουρηγμένος, έχασε όλη του τη φαμπίλια».

Ζουρλιάκω Η τρελή, η ψυχασθενής, χαρακτηρισμός της γυναίκας ελευθέρων ηθών ή της γυναίκας που δεν δίνει λόγω για τις πράξεις της. Έχει μόνο αρνητική σημασία.

Ρίζα η λέξη «ζούρλα» = «τρέλα».

Π.χ.: «Μια ζουρλιάκω να βγει δώδεκα η ώρα το βράδυ στο σοκάκι και να γουργιέται…;»

Ζουφαλιασμένο Το σάπιο φρούτο. Από το πάτημα του σάπιου φρούτου και το σχηματισμό κοιλώματος σαν φωλιά στο εσωτερικό του. «ζου» + «φωλιασμένο».  Συναντάται επίσης και με επίθετο «ζούφαλο». Σπανίως μπορεί να χαρακτηρίσει και τη γριά γυναίκα η οποία προσποιείται  τη νεότερη.

Π.χ.: «Πήγε να πάρει πορτοκάλια και ήτανε όλα ζουφαλιασμένα…»

Ζυγούρι Το αρσενικό πρόβατο ηλικίας 2 ετών. Μεσαιωνική ελληνική «ζυγούριν»  < «ζυγός».

Π.χ.: «Θα σφάξομε κανένα ζυγούρι για Πάσκα;»

Ζυγώνω Πλησιάζω, έρχομαι κοντά, καταφθάνω. Αρχαία ελληνιστική κοινή  «ζυγώ».

Π.χ: «Ζύγωσα για να ακούσω καλύτερα τι λέγανε…»

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΡΗΜΑ/ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΜΕΤΟΧΕΣ
Ζάψιμο (το) Έζαψα (παθητική  φωνή Αορίστου) Ζαμένος (παθητική μετοχή)
Έκα (Ενεστώτας)
Εξόν (Τοπικό επίρρημα)
Έφτακα (Αόριστος)
Ζάλωμα (το) Ζαλώνω (Ενεστώτας) Ζαλωμένος (ο, η, το) (παθητική μετοχή)
Ζαμπάκωμα (το) Ζαμπακώθηκα (Αόριστος) Ζαμπακωμένος (ο, η, το, )
Ζαμπέτας (ο)
Ζαμπράνης – ι (ο, το) Ζαμπρανεύω (Ενεστώτας)
Ζάντζα η)
Ζαντούλισμα Ζαντουλίζω (Ενεστώτας) Ζαντούλισμα  (το)
Ζβαριάρης –α –ικο (ο, η, το) Ζβαρίζομαι (παθητική φωνή Ενεστώτα) Ζβαρισμένος (ο, η, το) (παθητική μετοχή)
Ζγκαβάρα (η)
Ζγκαραβίνα -ες (η,οι)
Ζγκορίζω (Ενεστώτας)
Ζγκραμπέλο –ης –ι (ο, η, το)
Ζγκρουβομένος –η –ο (ο, η, το) (παθητική μετοχή)

 

Ζεβζέκης –ο –ι  (ο, η, το)
Ζιάβαρο (το)

 

Ζιάκα (η)

 

Ζιακατίζω (Παρατατικός) Ζιακατισμένος (ο, η, το) (παθητική μετοχή)
Ζιάπα – ι (η, το)

 

Ζιαραβίνες (οι)

 

Ζιβάς (ο)

 

Ζιέρκα (η)

 

Ζιουγκλά (τα)

 

Ζιουγκλός –η – ο (ο, η, το)
Ζντουμπάκισμαν (το) Ζντουμπακίζω (Ενεστώτας) Ζντουμπακισμένος (ο, η, το) (παθητική μετοχή)
Ζντρουγκούλεμα (το) Ζντρουγκουλεύω (Ενεστώτας)
Ζωκώπα (η) Ζωκωπώ (παθητική φωνή Ενεστώτα) Ζωκωπούρης –α – ικο (ο, η, το)
Ζούδιο (το)
Ζουζουλικό (το)
Ζουλούμι (το) Γκζεμπίνης (ο, η, το)
Ζιούπηγμα (το) Ζιουπάω (Ενεστώτας) Ζιουπηγμένος –η – ο (παθητική μετοχή)
Ζιούρηγμα (το) Ζιουρίζω (Ενεστώτας) Ζιουρηγμένος – η – ο (παθητική μετοχή)
Ζουρλιάκω (η) Ζουρλαίνομαι (παθητική φωνή Ενεστώτα)
Ζούφαλο (το) Ζουφαλιάζω (Ενεστώτας) Ζουφαλιασμένο – η – ο (παθητική μετοχή)
Ζυγούρι (το)
Ζυγώνω (Ενεστώτας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγές: Βασιζόμενοι στη καθομιλουμένη Ελληνική ηπειρώτικη “διάλεκτο” (ιδίωμα) της Δερβιτσάνης και σε λοιπές εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες.