Οι επιφανείς εκπαιδευτικοί και οι επιστήμονες της Δερβιτσάνης

2124

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1.Κωνσταντίνος Δοκίδης
2.Σπυρίδων Βασιλείου Σύρμος
3.Κωνσταντίνος Μακαριάδης
4.Παπά Ευάγγελος Κρασάς
5.Αθανάσιος Μήλος
6.Κυριάκος Λίτσιος
7.Ιεροδιάκονος Χαραλάμπης Παπαδόπουλους
8.Φίλιππος Κυριάκου Οικονομίδης
9.Γεώργιος Οικονομίδης
10.Αχιλλέας Οικονομίδης
11.Σπυρίδων Νικ. Ντρίτσος
12.Σπυρίδων Αλεξ. Μάσσιος (Φιλόλογος τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών)
13.Ευάγγελος Χρήστος Μέτσες
14.Χρήστος Δημ. Λιάκος
15.Θωμάς Ιωάννης Τσάμης
16.Θωμάς Χ. Λίλλης (Καραλής)
17.Ευάγγελος Ιωάννης Μάννος
18.Σπυρίδων Νικ. Κόρρες
19.Φίλιππος Χ. Λίτσιος
20.Ευάγγελος Γ. Μάννος
21.Θεόδωρος Σιάνος
22.Βασίλειος Παπαδόπουλος
23.Νικόλαος Παπαδόπουλος
24.Ξανθίππη Παπαδοπούλου
25.Ευρυδίκη Παπαδοπούλου
26.Μαρία Παπαδοπούλου
27.Χρήστος Σπύρος Ντρίτσος
28.Όλγα Μιχαήλ Σαμαρά (ή Λιάμπου) κ.α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

1.Σπυρίδων Αλέξ. Μάσσιος, φιλόλογος καθηγητής
2.Γεώργιος Μιχαήλ Τσούλιος, φιλόλογος καθηγητής
3.Ευάγγελος Νικολ. Λίλλης (ή Νικούρης), δικηγόρος
4.Ιωάννης και Βασίλειος Μιχ. Διαμάντη, δικηγόροι
5.Αλεξάνδρα Νικολ. Μάσσιου, δικηγόρος
6.Σπυρίδων Μιχαήλ Μέτσες, δικηγόρος
7.Ευάγγελος Μιχαήλ Μάσσιος, γιατρός παθολόγος
8.Λάζαρος Παπαδόπουλος, γιατρός χειρούργος
9.Μιχαήλ Ιων. Διαμάντης, γιατρός χειρούργος
10.Ανθούλα Ιωάννη Διαμάντη, οδοντίατρος
11.Φυγαλία Βασιλείου Τσέπου, φαρμακοποιός
12.Θωμάς Γρηγόρη Σιάνου, φαρμακοποιός
13.Αλέξης Νικολ. Μάσσιος, Διπλωματούχος αναλυτής συστημάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ:

1.Μιχάλης Μούλης, στον Πειραιά,
2.Νικόλαος Θεόδ. Κόρρες, στην Πωγωνιανή
3.Βασίλειος Χαραλ. Τσέπος, στην Αθήνα

Επίσης το χωριό μας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος αντιπροσωπεύονταν από τον Γεώργιο Χαραλ. Παπαδόπουλου, ως Προξένου και του υιού του Χαράλαμπου, ως ανώτερου διπλωματικού υπαλλήλου.

  • Στοιχεία του Γεώργιου Χ. Παπαδόπουλου