Παρακάτω θα δείτε μια αξιόλογη φωτογραφία την οποία αντλήσαμε από το συγγραφικό πόνημα του Γεωργίου Χαραλάμπους Παπαδόπουλου, αφιερωμένο στο χωριό μας.

Η εικόνα είναι του 1929 και αποτελεί μνημειακό στοιχείο για την ιστορικότητα και την ονομασία της Δερβη(ι)τσάνης.

Ο ίδιος ο συγγραφέας, έπειτα από αναφορές σχετικών αρχειακών πηγών προσδιορίζει τη βυζαντινή ονομασία της Δερβη(ι)τσάνης επί αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού. Γι αυτό το λόγο κι εμείς επιλέξαμε τη διατήρηση της επεξήγησης του ιδίου.

Πανοραμική άποψη της Δερβι(η)τσάνης κατά το 1929

πηγή – έρευνα – παραπομπή: Γεώργιος Χαραλάμπους Παπαδόπουλου: < <Η Δερβιτσάνη της Κάτω Δροπόλεως Αργυροκάστρου>>, Αθήνα 1978