Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα προσπάθεια που συντελείται ως προς τη διάσωση της πολιτιστικής, κυρίως άυλης κληρονομιάς μας, η ιστοσελίδα μας συνεχίζει να πορεύεται στον πρωταρχικό της στόχο που δεν είναι άλλος από την κάλυψη έστω και ενός ελάχιστου τμήματος του ιστορικού κενού που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Αλβανία. Μέχρι στιγμής έχουμε στη διάθεσή μας ασπρόμαυρο φωτογραφικό αρχείο που έχει παραχωρηθεί από κατοίκους της Δερβιτσάνης και εν καιρώ θα δημοσιεύεται στις σχετικές ενότητες.

Όσοι επιθυμείτε να μας αποστείλετε σχετικά αρχεία, στο εξής μπορείτε να απευθύνεστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: dervitsani.istorika@gmail.com