Διευκρινίσεις σχετικά με τις δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας

1

Διευκρινίζουμε πως όλες οι αναρτήσεις του ιστότοπού μας στην πλειονότητά τους συγγράφονται με βάση τη μεθοδολογική έρευνα και σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουν τα πρωτότυπα των κειμένων, ούτε και αποτελούν προϊόν καθαρής αντιγραφής (πλην των μαρτυριών και των ημερολογιακών αναφορών που με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κοινοποιηθούν). Επίσης θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό πως πολλές απ’ τις πηγές μας είναι γραμμένες την περίοδο όπου στην Ελλάδα επικρατούσε επίσημα η καθαρεύουσα. Πράγμα που από μέρους μας χρήζει αρκετής προσοχής ώστε να μη χαθεί η γλαφυρότητα και η σαφήνεια των συγγραφέων. Στο τέλος κάθε δημοσίευσης αναφέρουμε τις πηγές και όταν είναι αναγκαίο και τις απαραίτητες παραπομπές.
Κυρίως στις ιστορικές ενότητες, κάνουμε γνωστό πως παράλληλα με τις αναρτήσεις που αφορούν τη Δερβιτσάνη, υπάρχουν και εκείνες που αφορούν ευρύτερα την (Βόρεια) Ήπειρο.
Για όσους δυσανασχετούν σχετικά με τη συγκεκριμένη κίνηση, κάνουμε γνωστό πως σε κάθε ιστολόγιο – ιστοσελίδα που διέπεται από σοβαρότητα και τεκμηριωμένες αναφορές, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκόπτεται η ιστορία μιας περιοχής και να τοποθετείται αποσπασματικά σε αφηρημένο πεδίο προσδιορισμού.
Αντιθέτως, παράλληλα με την ιστορία της Δερβιτσάνης, θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι δυνατό, να αναφερθούμε και στις γύρω περιοχές της Δρυϊνούπολης (Δερόπολης).
Επιπλέον αυτών, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αναφορά σε γεγονότα – σταθμούς στην ξεχασμένη από πολλούς ιστορία μας. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της Β. Ηπείρου, η Δερβιτσάνη όπως και η υπόλοιπη Δρόπολη συμμετείχε ενεργά σε όλα εκείνα που σημάδεψαν τον ρου της ιστορίας μας.
Μέρα με την ημέρα θα σας τα παρουσιάζουμε, με απώτερο σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα την μακραίωνη πορεία μας σε αυτόν τον τόπο. Η προγονοπληξία αποτελεί απειλή για όλους μας. Ωστόσο μπορούμε να την αποφύγουμε δίνοντας βαρύτητα στην ουσία των γνώσεων που θα αποκομίσουμε, οι οποίες αφορούν τους αγώνες των ”παλιών” για πρόοδο και υγιή δράση.

δερβ1

Εκ της διαχειρίσεως