Δημοτικό τραγούδι ξενιτιάς

2

Ανάθεμά σε, Αμερική

Ανάθεμά σε, Αμερική
εσύ και το καλό σου!
Μου σκλάβωσες τον άντρα μου,
με πήρες στο λαιμό σου!
Με τις κίτερες τις λίρες,
άφησες γυναίκες χήρες.
Με τα πράσινα δολάρια,
σκλάβωσες τα παλικάρια.
Ανάθεμά σε, Αμερική,
μαγκούφα και ρημαδιακή,
μας επήρες τα παιδιά μας
και ρημάξαν τα χωριά μας,
μας επήρες τους λεβέντες,
να δουλεύουν στους αφέντες.