Δημοτικό τραγούδι (Δεν κλαίτε δέντρα και κλαριά)

2

Δεν κλαίτε δέντρα και κλαριά

 

Δεν κλαίτε δέντρα και κλαριά, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

μωρ’ κι εσείς κοντοραχούλες, Μαυρολιθαριτοπούλες.

Δεν κλαίτε τους αρματολούς, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

μωρ’ τους καπεταναίους, Μαυρολιθαριτοπούλες.

Το πού θα κάμουν Πασχαλιά, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

μωρ’ το που Χριστός Ανέστη, Μαυρολιθαριτοπούλες.

Το πού θα ψήσουνε τ’ αρνιά, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

μωρ’ το πού αβγά θα βάψουν, Μαυρολιθαριτοπούλες.

Το πού θα λημεριάσουνε, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

πού θα κάμουν το λημέρι, Μαυρολιθαριτοπούλες.

Σ’ εκείν’ τη ράχη την ψηλή, μωρ’ Μαυρολιθαρίτισσες,

μωρ’ θα γίνει το λημέρι, Μαυρολιθαριτοπούλες.

 

 

Δρόπολη
Γενικά Τραγούδια
πηγή: “Δημοτικά Τραγούδια από τη Βόρεια Ήπειρο” Γρηγόρης Ν. Κατσαλίδας – Γ.Καψάλης.