Τον τελευταίο καιρό στο χωριό μας γίνονται σημαντικές συλλογικές προσπάθειες για την πολιτιστική αναβάθμισή μας. Μέσα από μια σειρά πολιτιστικών δρώμενων τα οποία δίνουν σε όλους την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το αίσθημα της προόδου και ταυτοχρόνως να ψυχαγωγηθούν, κρίνεται αναγκαία η επίσημη σύσταση μιας πολιτιστικής – λαογραφικής προσπάθειας, κατά την οποία η Δερβιτσάνη θα μπορεί, μέσα από ένα φάσμα ευρείας αποδοχής, να εκπροσωπείται και να δρα υπέρ της κοινωνικής ανέλιξης.
Έτσι την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ. μ. επιθυμούμε τη συμμετοχή όλων όσοι το επιθυμούν στην πολιτιστική – λαογραφική προσπάθεια «Η Δέρβη», με απώτερο σκοπό τη σύσταση ενός Πολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου.
Η συζήτηση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δερβιτσάνης.